فرخنده جبل عاملی

فرخنده جبل عاملی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 61118137
Scopus
  • 46 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علامه طباطبایی ، اقتصاد

1374 ← 1382

M.S ، علامه طباطبایی ، اقتصاد نظری

1367 ← 1371

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، ریاضی کاربردی

1362 ← 1367

کلمات کلیدی