محمدرضا درفشه

محمدرضا درفشه،(بازنشسته)

استاد
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 504 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال