محمدرضا درفشه

محمدرضا درفشه(بازنشسته)

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
Scopus
  • 620 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.