محمدرضا درفشه

محمدرضا درفشه(بازنشسته)

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
Scopus
  • 620 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه بیرمنگام ، ریاضی محض

1355 ← 1356

M.S ، دانشگاه بیرمنگام ، ریاضی محض

1352 ← 1353

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، ریاضی

1349 ← 1349

کلمات کلیدی