محمدرضا درفشه

محمدرضا درفشه(بازنشسته)

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
Scopus
  • 620 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

طرح های کاربردی