محمدرضا درفشه

محمدرضا درفشه،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
Scopus
  • 599 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.