اعضای هیات علمی

محمدرضا درفشه

محمدرضا درفشه،(بازنشسته)

استاد
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
Scopus
  • 562 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.