سیدسعید میرزرگر

سیدسعید میرزرگر

مرتبه علمی : استاد
  • مدیریت رشته بهداشت و بیماریهای آبزیان
Scopus
  • 533 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

افتخارات