دانشجویان دکتری

روح اله شاکری زواردهی

روح اله شاکری زواردهی،

دانشیار
  • عضو شورای سیاستگذاری فرهنگی
  • قائم مقام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران
  • عضو کارگروه علمی پژهشی مرکز همکارهای علمی دانشگاه تهران و حوزه علمیه
  • عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • عضو هیات امنای موسسه غیردولتی فاطمیه شیراز
  • عضو گروه تخصصی برنامه ریزی معارف اسلامی
  • همایش ملی تعلیم و تربیت مهدوی
  • عضویت در کمیته علمی همایش بیت المملی زیارت در ادیان و ملل
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166461

پایان نامه ها و رساله ها