مسلم محمدی

مسلم محمدی،

دانشیار
  • رییس شورای بدوی انضباطی دانشجویان
  • نماینده استانی صندوق رفاه وزارت علوم در استان قم
  • عضو شورای دروس معارف اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
شماره تماس : 02536166440
Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

پروفایل

  • عضو شورای دروس معارف اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران 1398←…
  • عضو هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه های استان قم 1395←1396
  • رئیس شورای انضباطی بدوی دانشجویان پردیس فارابی 1395←1396
  • نماینده استانی صندوق رفاه وزارت علوم در استان قم 1391←…
  • رییس شورای بدوی انضباطی دانشجویان 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، موسسه تخصصی کلام اسلامی ، کلام اسلامی

1383 ← 1387

فعالیت های علمی