مسلم محمدی

مسلم محمدی،

دانشیار
 • رییس شورای بدوی انضباطی دانشجویان
 • نماینده استانی صندوق رفاه وزارت علوم در استان قم
 • عضو شورای دروس معارف اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166440
Google Scholar
 • 3 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

 • عضو هیات ریئسه نشست فرهنگ و آموزش در نخستین همایش ملی فرهگ 1400←1400
 • عضو شورای دروس معارف اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران 1398←…
 • عضو هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه های استان قم 1395←1396
 • رئیس شورای انضباطی بدوی دانشجویان پردیس فارابی 1395←1396
 • نماینده استانی صندوق رفاه وزارت علوم در استان قم 1391←…
 • رییس شورای بدوی انضباطی دانشجویان 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، موسسه تخصصی کلام اسلامی ، کلام اسلامی

1383 ← 1387

فعالیت های علمی