روح اله شاکری

روح اله شاکری،

دانشیار
 • عضو شورای سیاستگذاری فرهنگی
 • قائم مقام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه علمی پژهشی مرکز همکارهای علمی دانشگاه تهران و حوزه علمیه
 • عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • عضو هیات امنای موسسه غیردولتی فاطمیه شیراز
 • عضو کمیته تخصصی برنامه ریزی معارف اسلامی
 • عضو گروه تخصصی برنامه ریزی معارف اسلامی
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166461

پروفایل

 • عضو گروه تخصصی برنامه ریزی معارف اسلامی 1398←1401
 • عضو کمیته تخصصی برنامه ریزی معارف اسلامی 1398←1401
 • عضو هیات امنای موسسه غیر انتفاعی فاطمیه شیراز 1394←1398
 • عضو هیات امنای موسسه غیردولتی فاطمیه شیراز 1394←…
 • عضو کمیته تخصصی دروس معارف اسلامی وزارت علوم 1394←1397
 • عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 1393←…
 • عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 1393←…
 • عضو کارگروه علمی پژهشی مرکز همکارهای علمی دانشگاه تهران و حوزه علمیه 1392←…
 • قائم مقام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، ، کلام اسلامی

1374 ← 1381

فعالیت های علمی