سیدمحمد میرکمالی

سیدمحمد میرکمالی،(بازنشسته)

استاد
  • ، مدیر گروه آموزشی مدیریت
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117456
اتاق : -
Scopus
  • 50 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت و تغییر نوآوری در آموزش عالی 5105009 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فلسفه مدیریت آموزشی 5105087 3 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تئوری های مدیریت 5105259 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان های آموزشی 5105274 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
فلسفه مدیریت آموزشی 5105087 3 22 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تحلیل رفتار و روابط انسانی در مدیریت آموزشی 5105232 3 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مدیریت نیروی انسانی در آموزش و پرورش 5105115 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تئوری های مدیریت 5105259 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان های آموزشی 5105274 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
فلسفه مدیریت آموزشی 5105087 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فلسفه مدیریت آموزشی 5105087 3 22 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 1 5105249 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تحلیل رفتار و روابط انسانی در مدیریت آموزشی 5105232 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت و تغییر نوآوری در آموزش عالی 5105009 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مدیریت و تغییر نوآوری در آموزش عالی 5105009 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روابط انسانی در سازمان های آموزشی 5105150 3 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی 5105179 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مدیریت نیروی انسانی در آموزش و پرورش 5105115 3 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
تئوری های مدیریت 5105259 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان های آموزشی 5105274 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2