سیدمحمد میرکمالی

سیدمحمد میرکمالی،(بازنشسته)

استاد
  • مدیر گروه آموزشی مدیریت
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117456
Scopus
  • 84 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

  • مدیریت گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، Peabody of Vanderbilt ، مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

… ←

Ph.D ، پی بادی-دانشگاه وندربیلت ، مدیریت آموزشی

1356 ← 1359

کارشناسی ، دانشرای عالی ، دبیری زبان انگلیسی

1346 ← 1351

فعالیت های علمی