سیدمحمد میرکمالی

سیدمحمد میرکمالی،(بازنشسته)

استاد
  • ، مدیر گروه آموزشی مدیریت
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117456
اتاق : -
Scopus
  • 58 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

پروفایل

  • ، مدیریت گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، Peabody of Vanderbilt ، مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

1978 ← 1980

Ph.D ، پی بادی-دانشگاه وندربیلت ، مدیریت آموزشی

1356 ← 1359

کارشناسی ، دانشرای عالی ، دبیری زبان انگلیسی

1346 ← 1351

فعالیت های علمی