سیدمحمد میرکمالی

سیدمحمد میرکمالی،(بازنشسته)

استاد
  • ، مدیر گروه آموزشی مدیریت
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117456
اتاق : -
Scopus
  • 50 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.