سیدمحمد میرکمالی

سیدمحمد میرکمالی،(بازنشسته)

استاد
  • ، مدیر گروه آموزشی مدیریت
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117456
اتاق : -
Scopus
  • 53 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.