محمدمهدی دهقان

محمدمهدی دهقان،

استاد
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
شماره تماس : 02161117039
Scopus
  • 860 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 1396 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال