اعضای هیات علمی

محمدمهدی دهقان

محمدمهدی دهقان،

استاد
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
شماره تماس : 02161117039
Scopus
  • 1115 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1823 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

پروفایل

  • نماینده دانشکده در هیئت ممیزه دانشگاه 1392←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، جراحی دامپزشکی

1373 ← 1380

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1364 ← 1370

فعالیت های علمی