محمدمهدی دهقان

محمدمهدی دهقان،

استاد
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
شماره تماس : 02161117039
Scopus
  • 1375 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 2102 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

افتخارات