محمدمهدی دهقان

محمدمهدی دهقان،

استاد
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
شماره تماس : 02161117039
Scopus
  • 880 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 1430 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جراحی اعصاب 7508329 1 08 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اصول جراحی تخصصی 7512052 2 12 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
جراحی ارتوپدی دام های کوچک 7512058 2 12 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
جراحی قفسه صدری دام های کوچک 7512060 1 12 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
جراحی ستون مهره ها حیوانات کوچک 7512059 2 12 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/09 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
کشیک درمانگاهی جراحی 1 7512048 2 12 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
کشیک درمانگاهی جراحی 3 7512050 2 12 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
جراحی و رادیولوژی پرندگان 7511026 2 11 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
لنگش در دام های بزرگ 7501121 1 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
لنگش در اسب 7512041 1 12 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
لنگش در اسب سانان 7512062 1 12 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) 1399/04/10 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
کارورزی جراحی دام های کوچک 3 7508114 3 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
اصول و مبانی جراحی ارتوپدی 7512054 1 12 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کارورزی جراحی دام های کوچک 2 7508230 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کارورزی جراحی دام های کوچک 2 7508213 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کارورزی جراحی دام های کوچک 1 7508241 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
جراحی پرندگان 7512070 1 12 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1399/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بیماری های اندام های حرکتی 7508039 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کارورزی جراحی دام های کوچک 3 7508114 3 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
جراحی ارتوپدی دام های کوچک 7512058 2 12 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2