محمدمهدی دهقان

محمدمهدی دهقان،

استاد
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
شماره تماس : 02161117039
Scopus
  • 880 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 1430 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.