محمود کاظمی

محمود کاظمی

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو کمیته تخصصی ارتقاء رتبه کارکنان دانشگاه تهران
  • عضو کمیته ارزیابی آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، اعضای غیرهیأت علمی، سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها، موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری وزارت علوم
  • رییس هیات تجدیدنظر تخلفات اداری کارکنان دانشگاه تهران
  • معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی و اسلامی
شماره تماس : 61112352
Google Scholar
  • 5 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.