مجید بنی اسدی

مجید بنی اسدی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 1295 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1806 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، استراسبورگ( فرانسه ) ، مکانیک مواد (میکرومکانیک)

1387 ←

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)

1383 ←

B.S ، صنعتی اصفهان ، مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)

1379 ←

فعالیت های علمی