سپیده خوئی

سپیده خوئی

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان علوم / دانشکده شیمی
شیمی پلیمر | نانو شیمی
شماره تماس : 61112896
Scopus
  • 3285 ارجاعات
  • 35 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 4030 ارجاعات
  • 40 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

افتخارات