حسین صباحی

حسین صباحی

مرتبه علمی : دانشیار
  • مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه گلخانه
  • مشاور انجمن علمی نانوبیوتکنولوژی
  • مدیر بخش نانوبیوتکنولوژی
دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای
مهندسی علوم زیستی | نانوبیوتکنولوژی
شماره تماس : 86093196
اتاق : 355
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 327 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 466 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.