دانشجویان دکتری

حسین صباحی

حسین صباحی،

دانشیار
  • مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه گلخانه
  • مشاور انجمن علمی نانوبیوتکنولوژی
دانشکده علوم و فنون نوین
مهندسی علوم زیستی | نانوبیوتکنولوژی
شماره تماس : 86093196
اتاق : 355
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 261 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.