حسین صباحی

حسین صباحی

مرتبه علمی : دانشیار
  • مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه گلخانه
  • مشاور انجمن علمی نانوبیوتکنولوژی
  • مدیر بخش نانوبیوتکنولوژی
دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای
مهندسی علوم زیستی | نانوبیوتکنولوژی
شماره تماس : 86093196
اتاق : 355
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 327 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 466 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

طرح های کاربردی