حسین صباحی

حسین صباحی

مرتبه علمی : دانشیار
  • مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه گلخانه
  • مشاور انجمن علمی نانوبیوتکنولوژی
  • مدیر بخش نانوبیوتکنولوژی
دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای
مهندسی علوم زیستی | نانوبیوتکنولوژی
شماره تماس : 86093196
اتاق : 355
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 327 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 466 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهندسی نانو‌زیست‌ساختار 8302397 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
نانوزیست‌فناوری در کشاورزی و صنایع غذایی 8302393 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
زیست مواد 8302134 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
توسعه نانو مواد زیست تقلیدی 8302341 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
رسانش و هدفمند سازی دارو 8302401 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
مهندسی نانو‌زیست‌ساختار 1001166 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
نانو‌زیست فناوری در صنعت و محیط زیست 8302405 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1401
نانو ساخت زیست تقلیدی 8302342 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1401
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
مکانیک و مکانیسم نانو مواد 8302362 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
مهندسی نانو‌زیست‌ساختار 8302397 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
زیست مواد 8302134 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
توسعه نانو مواد زیست تقلیدی 8302341 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
رسانش و هدفمند سازی دارو 8302401 2 01 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
نانو‌زیست فناوری در صنعت و محیط زیست 8302405 2 01 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
نانوساختارها و سطوح خود سازمان ده زیست تقلیدی 8302349 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مهندسی نانو‌زیست‌ساختار 8302397 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
زیست مواد 8302134 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 01 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3