حمیدرضا ناصری

حمیدرضا ناصری،

استادیار
مرکز تحقیقات بین المللی بیابان
شماره تماس : 88971717-021
Scopus
  • 38 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 81 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

پایان نامه ها و رساله ها