محمدعلی زارع چاهوکی

محمدعلی زارع چاهوکی،

استاد
 • ، سرپرست ایستگاه آموزشی- پژوهشی طالقان
 • ، عضو شورای فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • ، دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • ، سرپرست مدیریت پشتیبانی و فنی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • ، عضو هیات تحریریه مجله مرتعداری
 • ، دبیر علمی دومین همایش انجمن‌های علمی دانشجویی رشته های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 • ، مسئول پژوهشکده امنیت حیاتی (منابع طبیعی و محیط زیست)
 • ، عضو کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه سال 1393
 • ، عضو کمیته دانشگاهیان ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی استان البرز
 • ، دبیر علمی سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
 • ، عضو کمیته مشورتی فرهنگی و اجتماعی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران
 • ، عضو کمیته کشاورزی و منابع طبیعی کارگروه تخصصی تدوین برنامه ششم استان البرز
 • ، نماینده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی
 • ، رئیس هیات داوری کمیته پژوهشی، کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه سال 1394
 • ، مسئول کمیته اساتید و دانشجویان ستاد برگزاری طرح پاکداشت طبیعت استان البرز
 • ، دبیر علمی اولین جشنواره ملی فرهنگ روستا
 • ، دبیر علمی چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
 • ، دبیر شورای سیاستگذاری واحد ارتباط با خانه و مدرسه دانشگاه تهران
 • ، دبیر کمیتۀ برنامه‌ریزی و نظارت بر طرح افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه تهران
 • ، عضو هیات مدیره شورای موزه‌های دانشگاهی
 • ، دبیر شورای سیاستگذاری برگزاری سخنرانی‌های ویژه در دانشگاه تهران
 • ، دبیر شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی باشگاه دانش‌آموزی دانشگاه تهران
 • ، رئیس کارگروه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بدون دخانیات
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
احیای مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
 • 83 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۹
Google Scholar
 • 760 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

 • ، رئیس کارگروه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بدون دخانیات 1398←1399
 • ، دبیر شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی باشگاه دانش‌آموزی دانشگاه تهران 1398←1400
 • ، دبیر شورای سیاستگذاری برگزاری سخنرانی‌های ویژه در دانشگاه تهران 1397←1399
 • ، عضو هیات مدیره شورای موزه‌های دانشگاهی 1397←1400
 • ، دبیر کمیتۀ برنامه‌ریزی و نظارت بر طرح افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه تهران 1397←1399
 • ، عضو کارگروه ترویج اخلاق حرفه‌ای دانشگاه تهران 1397←1398
 • ، دبیر هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته ناظر بر نشریات سال 1398 1397←1397
 • ، دبیر کمیته اجرایی دومین دوره مدرسه تابستانی بین‌الملل دانشگاه تهران 1397←1398
 • ، عضو کمیسیون تخصصی شورای فرهنگی دانشگاه تهران 1397←1398
 • ، دبیر ستاد برگزاری اولین جشنواره کارآفرینی دانشگاه تهران 1397←1398
 • ، دبیر ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 1397←1397
 • ، دبیر کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران 1397←1398
 • ، دبیر شورای سیاستگذاری واحد ارتباط با خانه و مدرسه دانشگاه تهران 1396←1399
 • ، عضو کمیسیون تخصصی شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران 1396←1397
 • ، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی مدیریت سبز دانشگاه تهران 1396←1398
 • ، رئیس هیأت داوری کمیته‌ی پژوهشی، کشاورزی و دامپزشکی 1396←1396
 • ، عضو هیأت داوری فرهنگی جشنواره دانشجوی نمونه سال 1395 1395←1396
 • ، رئیس هیأت داوری کمیته‌ پژوهشی، کشاورزی و دامپزشکی جشنواره دانشجوی نمونه سال 1395 1395←1396
 • ، مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران 1395←1398
 • ، عضو کمیته تخصصی فرهنگ و امور دانشجویی مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه 1395←1396
 • ، دبیر علمی چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 1395←…
 • ، دبیر علمی اولین جشنواره ملی فرهنگ روستا 1395←…
 • ، مسئول کمیته اساتید و دانشجویان ستاد برگزاری طرح پاکداشت طبیعت استان البرز 1395←…
 • ، رئیس هیات داوری کمیته پژوهشی، کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه سال 1394 1394←…
 • ، نماینده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی 1394←…
 • ، عضو کمیته کشاورزی و منابع طبیعی کارگروه تخصصی تدوین برنامه ششم استان البرز 1394←…
 • ، عضو کمیته مشورتی فرهنگی و اجتماعی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران 1394←…
 • ، دبیر علمی سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 1393←…
 • ، عضو کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه سال 1393 1393←…
 • ، عضو کمیته دانشگاهیان ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی استان البرز 1393←…
 • ، مسئول پژوهشکده امنیت حیاتی (منابع طبیعی و محیط زیست) 1393←…
 • ، دبیر علمی دومین همایش انجمن‌های علمی دانشجویی رشته های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 1392←…
 • ، عضو هیات تحریریه مجله مرتعداری 1392←…
 • ، سرپرست مدیریت پشتیبانی و فنی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 1392←…
 • ، دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 1392←…
 • ، عضو شورای فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 1391←…
 • ، سرپرست اداره امور فرهنگی و فوق برنامه 1391←1395
 • ، مدیر اجرایی مجله مرتع 1389←1393
 • ، سرپرست ایستگاه آموزشی- پژوهشی طالقان 1387←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مرتعداری

1381 ← 1385

M.Sc ، تهران ، منابع طبیعی

1378 ← 1380

کارشناسی ، تهران ، منابع طبیعی

1374 ← 1378

فعالیت های علمی