محمدعلی زارع چاهوکی

محمدعلی زارع چاهوکی

مرتبه علمی : استاد
 • سرپرست ایستگاه آموزشی- پژوهشی طالقان
 • عضو شورای فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • سرپرست مدیریت پشتیبانی و فنی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • عضو هیات تحریریه مجله مرتعداری
 • دبیر علمی دومین همایش انجمن‌های علمی دانشجویی رشته های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 • مسئول پژوهشکده امنیت حیاتی (منابع طبیعی و محیط زیست)
 • عضو کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه سال 1393
 • عضو کمیته دانشگاهیان ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی استان البرز
 • دبیر علمی سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
 • عضو کمیته مشورتی فرهنگی و اجتماعی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران
 • عضو کمیته کشاورزی و منابع طبیعی کارگروه تخصصی تدوین برنامه ششم استان البرز
 • نماینده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی
 • رئیس هیات داوری کمیته پژوهشی، کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه سال 1394
 • مسئول کمیته اساتید و دانشجویان ستاد برگزاری طرح پاکداشت طبیعت استان البرز
 • دبیر علمی اولین جشنواره ملی فرهنگ روستا
 • دبیر علمی چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
 • عضو کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی انتشارات دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
 • 702 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 2051 ارجاعات
 • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

 • عضو کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1400←1402
 • عضو کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی انتشارات دانشگاه تهران 1400←1403
 • دبیر چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت 1400←1400
 • نائب رئیس ستاد امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران 1400←1400
 • عضو کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه تهران 1400←1402
 • عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی مشاوره و سلامت دانشگاه تهران 1400←1400
 • عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی دانشگاه بدون دخانیات 1400←1400
 • نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه در کارگروه پشتیبانی و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران 1400←1400
 • مشاور رئیس دانشگاه در امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران 1400←1400
 • نائب رئیس کمیته برنامه ریزی و نظارت بر طرح افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه‌ای اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه تهران 1400←1400
 • رئیس کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران 1400←1400
 • معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران 1400←1400
 • عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه تهران 1400←1402
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی 1399←1401
 • دبیر اجرایی سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار 1399←1399
 • دبیر علمی اولین جشنواره مسئولیت‌پذیری اجتماعی 1399←1400
 • رئیس کارگروه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بدون دخانیات 1398←1399
 • دبیر شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی باشگاه دانش‌آموزی دانشگاه تهران 1398←1400
 • دبیر شورای سیاستگذاری برگزاری سخنرانی‌های ویژه در دانشگاه تهران 1397←1399
 • دبیر اجرایی دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار 1397←1398
 • عضو هیات مدیره شورای موزه‌های دانشگاهی 1397←1400
 • دبیر کمیتۀ برنامه‌ریزی و نظارت بر طرح افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه تهران 1397←1399
 • عضو کارگروه ترویج اخلاق حرفه‌ای دانشگاه تهران 1397←1398
 • دبیر هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته ناظر بر نشریات سال 1398 1397←1397
 • دبیر کمیته اجرایی دومین دوره مدرسه تابستانی بین‌الملل دانشگاه تهران 1397←1398
 • عضو کمیسیون تخصصی شورای فرهنگی دانشگاه تهران 1397←1399
 • دبیر ستاد برگزاری اولین جشنواره کارآفرینی دانشگاه تهران 1397←1398
 • دبیر ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 1397←1397
 • دبیر کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران 1397←1399
 • دبیر شورای سیاستگذاری واحد ارتباط با خانه و مدرسه دانشگاه تهران 1396←1399
 • عضو کمیسیون تخصصی شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران 1396←1397
 • رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی مدیریت سبز دانشگاه تهران 1396←1398
 • رئیس هیأت داوری کمیته‌ی پژوهشی، کشاورزی و دامپزشکی 1396←1396
 • عضو هیأت داوری فرهنگی جشنواره دانشجوی نمونه سال 1395 1395←1396
 • رئیس هیأت داوری کمیته‌ پژوهشی، کشاورزی و دامپزشکی جشنواره دانشجوی نمونه سال 1395 1395←1396
 • مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران 1395←1398
 • عضو کمیته تخصصی فرهنگ و امور دانشجویی مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه 1395←1396
 • نماینده دانشگاه در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز 1395←1397
 • دبیر علمی چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 1395←…
 • دبیر علمی اولین جشنواره ملی فرهنگ روستا 1395←…
 • مسئول کمیته اساتید و دانشجویان ستاد برگزاری طرح پاکداشت طبیعت استان البرز 1395←…
 • رئیس هیات داوری کمیته پژوهشی، کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه سال 1394 1394←…
 • نماینده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی 1394←…
 • عضو کمیته کشاورزی و منابع طبیعی کارگروه تخصصی تدوین برنامه ششم استان البرز 1394←…
 • عضو کمیته مشورتی فرهنگی و اجتماعی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران 1394←…
 • دبیر علمی سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 1393←…
 • عضو کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه سال 1393 1393←…
 • عضو کمیته دانشگاهیان ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی استان البرز 1393←…
 • مسئول پژوهشکده امنیت حیاتی (منابع طبیعی و محیط زیست) 1393←…
 • دبیر علمی دومین همایش انجمن‌های علمی دانشجویی رشته های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 1392←…
 • عضو هیات تحریریه مجله مرتعداری 1392←…
 • سرپرست مدیریت پشتیبانی و فنی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 1392←…
 • دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 1392←…
 • سرپرست اداره امور فرهنگی و فوق برنامه 1391←1395
 • عضو شورای فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 1391←…
 • مدیر اجرایی مجله مرتع 1389←1393
 • سرپرست ایستگاه آموزشی- پژوهشی طالقان 1387←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مرتعداری

1381 ← 1385

M.S ، تهران ، منابع طبیعی

1378 ← 1380

کارشناسی ، تهران ، منابع طبیعی

1374 ← 1378

کلمات کلیدی