حسین آذرنیوند

حسین آذرنیوند

مرتبه علمی : استاد
 • رئیس دانشکده منابع طبیعی
 • سرپرست مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور
 • عضو کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی
 • عضو شورا سیاست گذاری انتشارات دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه ملی مقابله با بیابانزدایی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
 • 519 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
 • 2400 ارجاعات
 • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • عضو کارگروه ملی مقابله با بیابانزدایی 1400←1403
 • مسئول دبیرخانه تعاملات کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 1400←1402
 • عضو شورا سیاست گذاری انتشارات دانشگاه تهران 1398←…
 • رئیس انجمن علمی مرتعداری ایران 1398←1401
 • عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علمی مرتعداری ایران 1398←1401
 • رئیس دانشکده منابع طبیعی 1395←…
 • مدیر گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی 1394←1396
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی 1394←1396
 • مدیر گروه محیط زیست 1393←1396
 • قائم مقام مرکز تحقیقات بین المللی بیابان 1389←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مرتعداری

1375 ← 1382

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، مرتعداری

1364 ← 1369

کلمات کلیدی