غلامحسین حسینی نیا

غلامحسین حسینی نیا

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو شورای نخبگان تعاون
  • نماینده تام الاختیار وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی
  • عضو شورای راهبری همایش بین المللی مزیتهای نسبی تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی
  • نماینده وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در هیات امنای موسسه آموزش عالی پارسیان
  • عضو کمیته علمی کنفرانس ملی بازاندیشی درنظام آموزش و یادگیری ایران
  • عضو کارگروه اجرای سیاستهای کلی محیط زیست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
دانشکده کارآفرینی
Scopus
  • 242 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 974 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.