حمیدرضا ایرانی

حمیدرضا ایرانی

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری
  • عضو شورای پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
  • عضو کمیته تشخیص و تعیین اولویت‌های خرید کتاب و تجهیزات کتابخانه‌ای دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
  • مشاور امور بین الملل دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
مدیریت‌ و حسابداری
اتاق : 409
صفحه رخ نما
Scopus
  • 8 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 136 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران، پردیس فارابی ، مدیریت

1389 ← 1393

M.S ، دانشگاه تهران، پردیس فارابی ، مدیریت اجرایی

1384 ← 1387

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی صنایع

1380 ← 1384

کلمات کلیدی