اعضای هیات علمی

حمیدرضا ایرانی

حمیدرضا ایرانی،

استادیار
  • عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری
  • عضو شورای پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
مدیریت‌ و حسابداری
اتاق : 409
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
Google Scholar
  • 108 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

پروفایل

  • عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران، پردیس فارابی ، مدیریت

1389 ← 1393

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران، پردیس فارابی ، مدیریت اجرایی

1384 ← 1387

B.S ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی صنایع

1380 ← 1388

کلمات کلیدی