حمیدرضا ایرانی

حمیدرضا ایرانی،

استادیار
  • عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
مدیریت‌ و حسابداری
اتاق : 409
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 104 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

پروفایل

  • عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران، پردیس فارابی ، مدیریت

1389 ←

M.S ، دانشگاه تهران، پردیس فارابی ، مدیریت اجرایی

1384 ←

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی صنایع

1380 ←

فعالیت های علمی