دانشجویان دکتری

ابراهیم علی دوست قهفرخی

ابراهیم علی دوست قهفرخی،

دانشیار
  • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج
  • عضو هیات رئیسه کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی
  • عضو هیات رئیسه همایش ملی نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار
  • مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : 02161118886
Scopus
  • 6 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 292 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۱

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.