ابراهیم علی دوست قهفرخی

ابراهیم علی دوست قهفرخی

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج
 • عضو هیات رئیسه کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی
 • عضو هیات رئیسه همایش ملی نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار
 • نماینده هیات اجرایی جذب
 • مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان
 • عضو شورای عالی ورزش دانشگاه تهران
 • عضو کمیسیون دائمی شورای عالی تربیت بدنی و ورزش کشور
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : 02161118886
Scopus
 • 9 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 399 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
نمایش 1 - 20 از 65 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش 1502948 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
کارورزی در سازمان ها و باشگاه های ورزشی 4504126 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
کارورزی در سازمان ها و باشگاه های ورزشی 1507767 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
کارورزی در بازاریابی و ارتباطات ورزشی 4504101 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
نظریه های سازمان و مدیریت 2501403 2 01 هفته های فرد (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
روش تحقیق کیفی در مدیریت ورزشی 1502757 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
روش تحقیق کیفی در مدیریت ورزشی 4504044 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
سمینار در مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی 4504108 2 70 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1402
سمینار در مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی 4504112 2 70 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش 4501806 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
نظریه های سازمان و مدیریت 2501403 2 01 هرهفته (12:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
روش تحقیق در مدیریت ورزش 4504081 2 71 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1401
روش تحقیق در مدیریت ورزش 4504081 2 70 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
اخلاق و حقوق در ورزش 2506194 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
اخلاق و حقوق ورزشی 4504077 2 11 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
اخلاق و حقوق ورزشی 4504077 2 10 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
نظریه های سازمان و مدیریت 2501403 2 01 هرهفته (09:00 - 11:00) - ترم اول 1401
روش تحقیق کیفی در مدیریت ورزشی 1502757 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
روش تحقیق کیفی در مدیریت ورزشی 4504044 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
سمینار در مدیریت ورزشی 4504069 2 10 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 65 نتیجه
از 4