دانشجویان دکتری

ابراهیم علی دوست قهفرخی

ابراهیم علی دوست قهفرخی،

دانشیار
  • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج
  • عضو هیات رئیسه کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی
  • عضو هیات رئیسه همایش ملی نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار
  • مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : 02161118886
Scopus
  • 6 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 292 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۱
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش 1502948 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
کارورزی در مدیریت اماکن ورزشی 4504063 2 11 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم دوم 1400
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش 4501806 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش 1502948 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
اخلاق و حقوق ورزشی 4504077 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
اخلاق و حقوق ورزشی 4504077 2 10 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
اخلاق و حقوق ورزشی 4504077 2 11 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
اخلاق و حقوق ورزشی 1507368 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
مدیریت بازار یابی جهانی 2501328 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
روش تحقیق کیفی در مدیریت ورزشی 1502757 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
روش تحقیق کیفی در مدیریت ورزشی 4504044 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
مقدمات بازاریابی در ورزش 4501755 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش 4501806 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
اماکن ورزشی پیشرفته و بین المللی 4504068 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
اماکن ورزشی پیشرفته و بین المللی 4504068 2 10 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
نظریه های سازمان و مدیریت 4504072 2 10 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/27 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
روش تحقیق کیفی در مدیریت ورزشی 4504044 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
آشنایی با مجموعه ها و استادیوم های بزرگ ملی و بین المللی 4501828 2 10 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
کارورزی 4501792 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1398
روش تحقیق در مدیریت ورزشی 4501805 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/07 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3