ابراهیم علی دوست قهفرخی

ابراهیم علی دوست قهفرخی،

دانشیار
  • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج
  • عضو هیات رئیسه کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی
  • عضو هیات رئیسه همایش ملی نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار
  • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : 02161118886
Scopus
  • 5 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 198 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

طرح های کاربردی