ابراهیم علی دوست قهفرخی

ابراهیم علی دوست قهفرخی،

دانشیار
  • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج
  • عضو هیات رئیسه کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی
  • عضو هیات رئیسه همایش ملی نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار
  • مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : 02161118886
Scopus
  • 6 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 342 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

طرح های کاربردی