ابراهیم علی دوست قهفرخی

ابراهیم علی دوست قهفرخی

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج
 • عضو هیات رئیسه کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی
 • عضو هیات رئیسه همایش ملی نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار
 • نماینده هیات اجرایی جذب
 • مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان
 • عضو شورای عالی ورزش دانشگاه تهران
 • عضو کمیسیون دائمی شورای عالی تربیت بدنی و ورزش کشور
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : 02161118886
Scopus
 • 22 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 436 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

 • عضو کمیسیون دائمی شورای عالی تربیت بدنی و ورزش کشور 1401←1402
 • عضو شورای عالی ورزش دانشگاه تهران 1401←1404
 • مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان 1400←1402
 • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1399←1400
 • نماینده هیات اجرایی جذب 1396←1402
 • مدیر شورای پردیس شمالی دانشگاه تهران 1396←1398
 • معاونت اداری و مالی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1396←1399
 • عضو هیات رئیسه همایش ملی نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار 1393←…
 • عضو هیات علمی اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی 1392←1392
 • عضو هیات رئیسه کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی 1392←…
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مدیریت ورزشی

1385 ← 1389

M.S ، تربیت مدرس ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1382 ← 1384

کارشناسی ، تهران ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1378 ← 1382

کلمات کلیدی