فاطمه آذری کیا

فاطمه آذری کیا،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه فناوری صنایع غذایی / پردیس ابوریحان
گروه فناوری صنایع غذایی
شماره تماس : 02136040910
Scopus
 • 354 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 531 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

 • بهبود مهارت های معنوی 1400←1400
 • مربیگری و تسهیل گری 1400←1400
 • کارآفرینی و مهارت های کسب و کار 1400←1400
 • مهارت های یادگیری و یادهی 1400←1400
 • فعالیت های گروهی و تیم سازی 1400←1400
 • مهارت های ارتباطی و تربیتی 1400←1400
 • مهارت های نیک زیستن 1400←1400
 • ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در ایام کرونا 1399←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، تکنولوژی مواد غذایی

1390 ← 1394

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

1385 ← 1387

فعالیت های علمی