ابوالقاسم نادری روشناوند

ابوالقاسم نادری روشناوند،

استاد
  • ، عضو هیات رئیسه همایش رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش
  • ، کمیته راهبردی دانشکده
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117448
اتاق : -
Scopus
  • 33 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 607 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.