ابوالقاسم نادری روشناوند

ابوالقاسم نادری روشناوند،

استاد
  • ، عضو هیات رئیسه همایش رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش
  • ، کمیته راهبردی دانشکده
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117448
اتاق : -
Scopus
  • 33 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 607 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.