ابوالقاسم نادری روشناوند

ابوالقاسم نادری روشناوند،

استاد
  • ، عضو هیات رئیسه همایش رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش
  • ، کمیته راهبردی دانشکده
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117448
اتاق : -
Scopus
  • 27 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، عضویت در شورای برنامه ریزی آموزش (برنامه ششم توسعه) 1394←1394
  • ، عضو هیات رئیسه همایش رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لندن ، اقتصاد آموزش

1373 ← 1378

M.Sc ، تهران ، اقتصاد

1367 ← 1369

کارشناسی ، علامه طباطبایی ، اقتصاد

1363 ← 1366

فعالیت های علمی