علی ایزدی دربندی

علی ایزدی دربندی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / پردیس ابوریحان
Scopus
  • 238 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 603 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

طرح های کاربردی