علی ایزدی دربندی

علی ایزدی دربندی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 86 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 319 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، طرح بروز رسانی سند ملی زیست فناوری 1394←1394
  • ، کمیته اجرایی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

1382 ← 1386

M.Sc ، تهران ، بیوتکنولوژی کشاورزی

1377 ← 1379

کارشناسی ، فردوسی مشهد ، زراعت و اصلاح نباتات

1373 ← 1377

فعالیت های علمی