علی ایزدی دربندی

علی ایزدی دربندی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / پردیس ابوریحان
Scopus
  • 233 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 594 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

پروفایل

  • طرح بروز رسانی سند ملی زیست فناوری 1394←1394
  • کمیته اجرایی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

1382 ← 1386

M.S ، داتشگاه تهران ، بیوتکنولوژی کشاورزی

1377 ← 1379

کارشناسی ، فردوسی مشهد ، زراعت و اصلاح نباتات

1373 ← 1377

فعالیت های علمی