علی ایزدی دربندی

علی ایزدی دربندی

پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / پردیس ابوریحان
Scopus
  • 255 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 628 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

  • طرح بروز رسانی سند ملی زیست فناوری 1394←1394
  • کمیته اجرایی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

1382 ← 1386

M.S ، داتشگاه تهران ، بیوتکنولوژی کشاورزی

1377 ← 1379

کارشناسی ، فردوسی مشهد ، زراعت و اصلاح نباتات

1373 ← 1377

فعالیت های علمی