علی ایزدی دربندی

علی ایزدی دربندی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / پردیس ابوریحان
Scopus
  • 255 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 644 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوشیمی پیشرفته 7303610 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
بیوتکنولوژی گیاهی تکمیلی 7303681 3 01 | هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
مهندسی ژنتیک 7303573 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
به نژادی گیاهی ملکولی 7303567 3 01 | هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
بیوشیمی گیاهی 7303539 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
بیوشیمی پیشرفته 7303610 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
مهندسی ژنتیک پیشرفته 7303578 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
به نژادی گیاهی ملکولی 7303567 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
نمایش 8 نتیجه
از 1