اکبر عرب حسینی

اکبر عرب حسینی،

دانشیار
  • عضو کارگروه پیگیری همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه تهران
  • عضویت در قطب علمی گردو
  • عضو کمیته راهبری و سیاست گذاری چهارمین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در حوزه مدیریت
  • عضو کمیته فنی و مهندسی شورای راهبری سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه تهران
  • عضویت در کارگروه بررسی توانایی علمی گروه فنی و کشاورزی دانشکدگان ابوریحان
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه فنی کشاورزی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 1093 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1990 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.