اکبر عرب حسینی

اکبر عرب حسینی،

دانشیار
  • عضو کارگروه پیگیری همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه تهران
  • عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه فنی و کشاورزی پردیس ابوریحان
  • عضو کمیته راهبری و سیاست گذاری چهارمین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در حوزه مدیریت
  • عضو کمیته فنی و مهندسی شورای راهبری سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 822 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 691 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۶

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.