اکبر عرب حسینی

اکبر عرب حسینی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
اتاق : -
Scopus
  • 516 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 691 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی