اکبر عرب حسینی

اکبر عرب حسینی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 797 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 691 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۶

پروفایل

  • معاون پژوهش و فناوری پردیس 1393←1397
  • عضو شورای تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی انتشارات 1390←1392
  • معاون اداری و مالی پردیس ابوریحان 1388←1389
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس ابوریحان 1386←1388
  • مدیر گروه امور فنی کشاورزی 1385←1386
  • مدیر امور پژوهشی 1378←1378

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه واخنینگن - هلند ، مکانیک ماشین های کشاورزی

1380 ← 1384

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، مکانیک ماشین های کشاورزی

1370 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه تبریز ، ماشینهای کشاورزی

1362 ← 1368

فعالیت های علمی