اعضای هیات علمی

اکبر عرب حسینی

اکبر عرب حسینی،

دانشیار
 • عضو کارگروه پیگیری همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه تهران
 • عضویت در قطب علمی گردو
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه فنی و کشاورزی پردیس ابوریحان
 • عضو کمیته راهبری و سیاست گذاری چهارمین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در حوزه مدیریت
 • عضو کمیته فنی و مهندسی شورای راهبری سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه تهران
 • عضویت در کارگروه بررسی توانایی علمی گروه فنی و کشاورزی دانشکدگان ابوریحان
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
شماره تماس : 02136040614
Scopus
 • 943 ارجاعات
 • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 1715 ارجاعات
 • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

 • عضویت در کارگروه بررسی توانایی علمی گروه فنی و کشاورزی دانشکدگان ابوریحان 1400←1402
 • عضو کمیته فنی و مهندسی شورای راهبری سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه تهران 1400←…
 • عضو کمیته راهبری و سیاست گذاری چهارمین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در حوزه مدیریت 1400←…
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه فنی و کشاورزی پردیس ابوریحان 1399←1401
 • عضویت در قطب علمی گردو 1397←…
 • عضو کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1397←1399
 • عضو کارگروه پیگیری همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه تهران 1396←…
 • عضو شورای تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی انتشارات 1390←1392
 • مدیر گروه امور فنی کشاورزی 1385←1386
 • مدیر امور پژوهشی 1378←1378

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه واخنینگن - هلند ، مکانیک ماشینهای کشاورزی

1380 ← 1384

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، مکانیک ماشین های کشاورزی

1370 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه تبریز ، ماشینهای کشاورزی

1362 ← 1368

کلمات کلیدی