اکبر عرب حسینی

اکبر عرب حسینی،

دانشیار
  • عضو کارگروه پیگیری همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه تهران
  • عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه فنی و کشاورزی پردیس ابوریحان
  • عضو کمیته راهبری و سیاست گذاری چهارمین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در حوزه مدیریت
  • عضو کمیته فنی و مهندسی شورای راهبری سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 822 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 691 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۶

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.