اکبر عرب حسینی

اکبر عرب حسینی،

دانشیار
  • عضو کارگروه پیگیری همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه تهران
  • عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه فنی و کشاورزی پردیس ابوریحان
  • عضو کمیته راهبری و سیاست گذاری چهارمین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در حوزه مدیریت
  • عضو کمیته فنی و مهندسی شورای راهبری سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 822 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 691 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۶
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک ماشین 7301463 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش تحقیق 7301357 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارورزی 2 (فنی حرفه ای) 7301505 2 06 نامشخص نامشخص 3973
کارورزی 3 (کارآموزی) 7301506 2 06 نامشخص نامشخص 3973
نمایش 4 نتیجه