اکبر عرب حسینی

اکبر عرب حسینی،

دانشیار
  • عضو کارگروه پیگیری همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه تهران
  • عضویت در قطب علمی گردو
  • عضو کمیته راهبری و سیاست گذاری چهارمین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در حوزه مدیریت
  • عضو کمیته فنی و مهندسی شورای راهبری سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه تهران
  • عضویت در کارگروه بررسی توانایی علمی گروه فنی و کشاورزی دانشکدگان ابوریحان
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه فنی کشاورزی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 1093 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1990 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ماشین های کشاورزی عمومی 7320084 3 02 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
روش تحقیق 7301357 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
استاتیک 7320159 3 02 | هرهفته (10:00 - 11:00) - ترم دوم 1400
فناوری خشک کردن محصولات کشاورزی 7301454 3 01 | هرهفته (13:00 - 14:00) - ترم اول 1400
دینامیک ماشین 7301463 3 01 هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
دینامیک ماشین 7301463 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش تحقیق 7301357 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارورزی 2 (فنی حرفه ای) 7301505 2 06 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
کارورزی 3 (کارآموزی) 7301506 2 06 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1