آرین قلی پور

آرین قلی پور،

استاد
 • عضو کمسیون آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه تهران
 • عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی قشم
 • عضو هیئت امنا
 • عضو کارگروه راهبری و نظارت طرح های مطالعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور
 • عضو شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه
 • کارشناس استاندارد
 • کارشناس استاندارد
 • عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی قشم
 • عضو "کارگروه تخصصی منابع انسانی دانشگاه تهران"
 • عضویت در کارگروه آموزش و مدیریت منابع انسانی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها
 • دبیر کارگروه آموزش و مدیریت منابع انسانی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها
 • رئیس کارگروه آموزش و منابع انسانی
 • عضو شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه
 • مشاور عالی ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
 • دبیر علمی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک منابع انسانی
دانشکده مدیریت
مدیریت منابع انسانی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
 • 25 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
Google Scholar
 • 510 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل رفتاری در سازمان های اداری 4306402 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
طراحی نظام های جبران خدمات عملکرد محور 4316122 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/06 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مدیریت حقوق و دستمزد 4302280 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 4302190 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
راهبردهای مدیریت منابع انسانی 4302277 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
تحلیل رفتاری در سازمان های اداری 4306402 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
تحلیل رفتاری در سازمان های اداری 4306402 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
رهبری در بخش دولتی 4302299 2 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت رفتار سازمانی بین المللی 4306068 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 4302190 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تحلیل رفتاری در سازمان های اداری 4306402 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/05 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
بررسی روابط فرد و سازمان 4306590 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 4302190 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تحلیل رفتاری در سازمان های اداری 4306402 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 4302190 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 4316108 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تحلیل رفتاری در سازمان های اداری 4306402 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مدیریت رفتار سازمانی 4310078 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت رفتار سازمانی 4310078 3 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 4316108 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2