خدایار ابیلی

خدایار ابیلی،

استاد
 • ، عضو اصلی هیئت مدیره انجمن مدیریت اجرایی ایران
 • ، عضو کمیسیون تجزیه و تحلیل سیاست های دانشگاهی
 • ، عضو کمیته علمی دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 • ، عضویت در کمیته ملی آموزش و پرورش (آموزش برای همه)
 • ، عضو کمیته چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 • ، عضو کمیته راهبری جایزه تعالی منابع انسانی
 • ، عضو شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه
 • ، عضویت در هیئت مدیره انجمن مدیریت سبز ایران
 • ، عضو کمیته مشاوران علمی پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 • ، عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
 • ، عضو کمیته علمی نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 • ، عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس بین المللی توسعه قابلیت ها و شایستگی های مدیران برای آینده
 • ، عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و منابع انسانی موسه مطالعات بین االمللی انرژی
 • ، عضو کمیته منتخب دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
 • ، کمیته ترفیع دانشکده
 • ، مدیر گروه
 • ، عضو شورای سیاستگذاری و نوآوری آموزش دانشگاه
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117414
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
 • 251 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.