مصطفی ذوالفقار طلب

مصطفی ذوالفقار طلب

مرتبه علمی : استادیار
  • مدیر گروه و رئیس شورای مؤسسه گروه پژوهشی مطالعات تطبیقی آینده پژوهی دینی
  • عضو کمیته علمی نخستین همایش اخلاق دیجیتال و فضای مجازی
  • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی همگرایی جهان اسلام و افق تمدنی آینده با محوریت مقاصد شریعت
دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه ها و رساله ها