سعید نظری توکلی

سعید نظری توکلی،

استاد
  • عضو هیأت علمی نیمه وقت گروه اخلاق پزشکی
  • مدیر گروه فقه پزشکی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران
  • عضو کمیته اخلاق در پژوهش مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • عضو هیأت علمی پاره وقت مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • عضو گروه فلسفه، اخلاق و آموزش پزشکی و علوم زیستی فرهنگستان علوم پزشکی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
شماره تماس : 021
Scopus
  • 27 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۸

پروفایل

  • عضو کمیته علمی سومین سمینار اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1387←1387

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، دانشگاه فردوسی ، فلسفه و کلام اسلامی

… ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه قم ، فلسفه و کلام اسلامی

… ←

Ph.D ، جامعه دمشق ، فلسفه اسلامی

… ←

فعالیت های علمی